Apie mane

Atkaklumas, kruopštumas, pareigingumas – tai tik kelios iš daugybės priežasčių, dėl kurių verta naudotis Nendrės teisinėmis paslaugomis

Kodėl Nendrė?

Patirtį ir geriausias rekomendacijas įgijau atkakliu darbu. Todėl buvę bendradarbiai ir vadovai bei klientai vertina mano kruopštumą, atidumą detalėms ir visumai.
Draugai vertina už tai, kad esu tiesi, nepalaužiama gyvenimiškų skersvėjų, kad bet kokiomis aplinkybėmis žinau, saugau ir ginu žmogiškąsias vertybes. Esu principinga: nesu davusi kyšio, nesu ėmusi, neinu į kompromisus ten, kur reikia apeiti savigarbą, pamiršti žmogiškumą. Visada patariu išlaukti, iškvėpti, nusiraminti, – atvirai (o jei reikia ir konfidencialiai) pasisakyti tikruosius tikslus – tada galima rasti ir racionalius sprendimus, ir išspręsti esančias problemas ar situacijas teisiniu ar bent jau žmogiškumui teisingu būdu.

Skambinkite darbo valandomis

+370 648 46585

Gyvenimo aprašymas

Gimiau ir užaugau mediko ir mokytojos šeimoje. Po vidurinės mokyklos 12-os klasių beveik metus dirbau ir mokiausi Čikagoje. 2000 metais Lietuvoje įgijau teisės magistro laipsnį, 16-a metų dirbau asistentu ir lektoriumi Universitete, Lietuvoje. Lygiagrečiai apie 10 metų darbavausi Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnyboje, buvau atsakinga už korupcijos prevenciją savivaldoje, institucijose ir ministerijose, vykdžiau strateginio planavimo specialisto funkcijas, rengiau ilgalaikės veiklos planus, kovos su korupcija programas. Kaip mokslininkas-ekspertas prisidėjau rengiant ir atnaujinant Lietuvos Nacionalinę saugumo strategiją, padėjus sukuriant Prokuratūros audito, strateginio planavimo sistemas. 2011 m. apsigyniau disertaciją. 2015 m. pradėjau dirbti privačiame sektoriuje, kaip samdomas direktorius ir teisininkas viešųjų pirkimų, korupcijos prevencijos, sveikatos sektoriaus srityse. 2017-2022 m. talkinau keliems Lietuvos opozicijos politikams jų politinės lyderystės programų parengime, programinių tikslų ir veiklos išpildyme, atstovavau jų interesus teisminiuose ginčuose. 2021-2022 m. nesant patvirtintam Referendumo įstatymui gyniau visuomenės konstitucinius interesus teisme pateikiant virš 44 skundų ir dalyvaujant apie 35-iuose posėdžiuose kaip vienas iš vykdyto Referendumo koordinatorių.

Darbo patirtis ir išsilavinimas

Teisės bakalaurė, teisės magistrė, socialinių mokslų daktarė (O3 S), mediatorė. Virš 22-ų metų darbo patirties teisės sektoriuje
Laiko juosta

Nuo 2001 m. iki dabar

Teisinis, ekspertinis, tiriamasis darbas, darbas darbo grupėse, mokymų vedimas, konsultavimas, savanoriavimas;
Nuo 2023-01-18 ir advokato padėjėja;

Nuo 2020 m. lapkričio iki 2022 kovo

LR Seimo nario patarėja, (politinio pasitikėjimo) valstybės tarnautoja:
teisės aktų analizė, organizacinis – metodinis darbas, pagalba teisminiuose ginčuose, referendumo iniciatyva, atstovavimas referendumo klausimu teismuose, teisiminiai ginčai su Vyriausiaja rinkimų komisija, kt.;

Nuo 2017 m. balandžio iki 2018 m. gruodžio

Sveikatos apsaugos ministro patarėja korupcijos prevencijos klausimais, (politinio pasitikėjimo) valstybės tarnautojas:
strategijų rengimas, tarpinstitucinių planų vykdymas, viešųjų pirkimų dokumentų ir sutarčių vertinimas, teisės aktų antikorupcinis vertinimas, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, įstaigomis, teisėsaugos organizacijomis, skundų ir pažeidimų nagrinėjimas, tarnybiniai tyrimai, paskaitų skaitymas, paskaitų, diskusijų ir konferencijų organizavimas, viešųjų ryšių užtikrinimas (pranešimų rengimas, atsakymų į žurnalistų klausimus rengimas).

Buvo sukurtas naujas 7 darbuotojų skyrius, vykdyti korupcijos prevencijos, darbo drausmės tyrimai, parengtas anonimių pranešimų el. kanalas (teisinis reglamentavimas ir e-platforma), koordinuoti 2 ES projektai (viešinimo ir mokymų, biudžetas > kaip 200.000 eur), parengtas dovanų registro projektas, parengtas ekspertų atrankos projektas, parengta kovos su korupcija programos projektas, parengti teisės aktų pakeitimai supaprastinantys pranešimo apie nusikaltimą procedūras, kt.;

Nuo 2014 m. rugsėjo iki 2017 m. balandžio

Direktorė, plėtros ir pardavimų direktorė, teisininkė, lektorė įvairiuose UAB:
įmonės veiklos ir personalo administravimas, sutarčių rengimas, sutarčių įgyvendinimo administravimas, dalyvavimas viešųjų institucijų skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose (CVPI`S pasiūlymų sekimas, pasiūlymų teikimas, paslaugų administravimas) (lektorių, mokymo, apgyvendinimo patalpų, maitinimo paslaugų paieška), klientų paieška, mokymo paslaugų produktų kūrimas, sąskaitų-faktūrų išrašymas, finansinių ataskaitų rengimas, skolų išieškojimas, klientų paieška, paslaugų produktų (įvairiuose mokymuose) kūrimas, paslaugų pardavimas, pardavimų plėtra ir planai, civilinė sauga, darbuotojų paieška ir atranka, kt.;

Nuo 2000 m. rugsėjo iki 2015 m. birželio

Lektorė Mykolo Romerio universitete: vadyba, strateginis valdymas, strateginė analizė ir kontrolė, veiklos auditas viešajame sektoriuje, žiniasklaidos, teisėsaugos įstaigų administravimas. Dieninės, neakivaizdinės, nuotolinės studijos, paskaitų vedimas bakalaurams ir magistrams, vadovavimas bakalaurų, magistrų darbams.;

Nuo 2003 m. vasario iki 2011 m. rugsėjo

Teisininkė, analitikė, lektorė, statutinė valstybės tarnautoja Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Strateginio planavimo, korupcijos prevencijos skyriuose: strateginio planavimo veikla (lgalaikė veiklos strategija (PPBS modelio taikymas), 3-imečiai strateginiai veiklos planai (pagal Vyriausybės patvirtiną Strateginio planavimo metodiką), metiniai padalinių planai, vykdyta planų stebėsena ir kontrolė), korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, Nacionalinių, savivaldybių kovos su korupcija programų, planų rengimo, rizikos analizės atlikimo ir metodikų rengimas, priežiūra, mokymai, seminarai.;

Paslaugos

Žmogui ir organizacijai: kokybiški teisiniai ir vadybiniai sprendimai, paremti strateginėmis įžvalgomis ir Pasaulio praktika

Teisinės paslaugos skirtos ir fiziniams asmenims ir organizacijoms

Manoma, kad daugiau nei 80 proc. žmonių bet kurioje Pasaulio šalyje vienaip ar kitaip susiduria su teisingumo klausimais, kurie juos paliečia per jų asmeninę ar artimų žmonių patirtį. Nepriklausomai nuo jų profesijos, išsilavinimo ir amžiaus. Todėl sprendžiant kilusius ginčus vertinga ir tikslinga pasitelkti specialistą su konkrečia teisine patirtimi. Teisinėje srityje dirbu seniai, tačiau padedu spręsti ne visus teisinius klausimus. Mano teikiamų paslaugų siekis – SĄŽININGUMAS ir KOKYBĖ.
Jį patvirtina mano klientai.
Todėl susisiekite su manimi – ir jei negalėsiu padėti – rekomenduosiu tinkamą kolegą jūsų klausimui spręsti.

Korupcijos prevencija vis dažniau paliečia ne tik organizacijas, bet ir fizinius asmenis

Korupcijos prevencija turi savo teisines formules ir lygtis: antikorupcinis teisės aktų vertinimas, viešų ir privačių interesų deklaravimas, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, antikorupcinių programų diegimas, antikorupcinių priemonių integravimas į privačių įmonių ir organizacijų strateginį planavimą, rizikų valdymas – viskas sudaro kelionę į Antikorupcinės vadybos sistemos kūrimą pagal ISO 37001.  Kaupdama patirtį nuo 2003 m. šioje srityje įgijau pasitikėjimą tarpe KLIENTŲ ir KOLEGŲ – sprendžiant Jūsų klausimą bendradarbiausiu su geriausiais ekspertais. Esu organizavusi ir vedusi nesuskaičiuojamas valandas seminarų ir paskaitų – įmonėms, organizacijoms, ne kartą talkinau patardama ir padėdama delikačiuose korupcijos prevencijos ir viešų interesų derinimo klausimuose aukšto rango vadovams, verslininkams.
Todėl drąsiai kreipkitės jums rūpimu klausimu. KONFIDENCIALUMAS ir KOKYBĖ garantuojamas. Jį patvirtina mano klientai.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymas (KPĮ), kuriame įtvirtinta korupcijos prevencijos priemonė – korupcijos rizikos valdymo vertinimas. Ši priemonė padeda institucijoms nustatyti, ar jos savo veikloje laikosi korupcijai atsparios aplinkos kūrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taip pat įvertinti institucijos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę. Rizikos valdymo vertinimą privalo atlikti viešojo sektoriaus institucijų vidaus auditoriai Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka. Jūs galite įsivertinti rizikas patys arba pasikviesti ekspertą. Privačios įmonės korupcijos rizikų vertinimą atlieka plėtodamos organizacijos veiklos ir verslo etikos kultūrą. Korupcijos rizikos analizes atlieku nuo 2007 m. – todėl, priklausomai nuo įstaigos ar įmonės dydžio, veiklos profilio Jus konsultuočiau pati arba kartu su ilgametę patirtį šioje srityje turinčiais kolegomis.

Strateginis valdymas ir planavimas taupo organizacijų ir žmogaus laiką ir sąnaudas

Jei jūsų nevyriausybinei ar viešojo sektoriaus vadovaujamai organizacijos veiklai trūksta sistemiškumo ir krypties aiškumo – reikalinga strateginio valdymo ir planavimo eksperto pagalba. Strateginis veiklos planavimas veiks tik tuomet, jei nuolat stebėsite politinius, teisinius, ekonominius, socialinius, technologinius ir net subkultūrinius pokyčius, Pasaulio raidos kaitą. Veiklos vertinimas, mokymai, rizikų nustatymas ir numatymas, jų valdymas: klauskite!

Mediacija – taikinamasis ginčo sprendimas

Mažai kas žino, bet kaip teisininkas ir strateginio valdymo ekspertas buvau tarpe tų pirmųjų skautų pasiūliusių mediaciją kaip taikinamąsias derybas, visų pirma teismų sistemoje. Teisėjai juokavo: „Kas? Meditacija?! Teisme?!“. „Ne, „mediacija“ – tekdavo koreguoti aukščiausios kvalifikacijos teisininkus ir išaiškinti strateginiuose planuose atsirandančią naują sąvoką.
Iki 2019-01-01 mediacija Lietuvoje dar buvo vadinama taikinamuoju tarpininkavimu. Nuo 2020-01-01 mediacija privaloma šeimos ginčuose. Mediacija yra skirta spręsti ginčus. Žmonės renkasi mediaciją dėl įvairių priežasčių. Mediacijos paslauga teikiama šeimoms, susidūrusioms su ginčais ir tarpusavio nesutarimais dėl vaikų auginimo ir ugdymo, matymosi tvarkos, priežiūros, pavieniams asmenims ir juridiniams subjektams kilusiems ginčams versle spręsti.
Šalis iš mediacijos gali tikėtis neformalios aplinkos, bendravimo be formalumų ir įtampos, draugiško ir patikimo mediatoriaus, kuris žinos, ką daryti ir kaip elgtis, kad šalys artėtų prie susitarimo, pagarbaus požiūrio į šalis bei į jų nuomonę, privatumo išsaugojimo, galimybės paaiškinti savo poziciją, užduoti klausimą kitai pusei.
Apgailestaujame, bet nebeteikiame nemokamos mediacijos ar mediacijos su VGTP siuntimu.

Mokymai reikalingi norintiems tobulėti – o juk tobulėjimui nėra ribų!

Esu įsitikinusi, kad šiuo metu įvairių mokymo kompanijų siūlomi pigūs ir standartiniai mokymai ar mokymų paketai – nebetinkama prekė pasikeitusiame pasaulyje. Žinios negali būti pigios. Mano patirtis tiek organizuojant mokymus, tiek rengiant mokymų programas, tiek vedant mokymus leidžia save vadinti NOVATORIŠKU EKSPERTU. Jei jums ar Jūsų organizacijai reikia mokymų – o ypač tarpdisciplininių, pvz. strateginio valdymo, planavimo, vadybos, korupcijos prevencijos, viešų ir privačių interesų valdymo srityje – susisiekite! Rasime geriausią sprendimą pagal Jūsų ar Jūsų organizacijos tikruosius poreikius.

Visuomenine veikla pradėjau užsiimti iškart po to, kai pati susidūriau su įvairiomis sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis, pareikalavusiomis teisinių žinių ir finansinių išteklių savo ir savo artimųjų teisėms įgyvendinti. Pamačiusi, kad daug žmonių negali siekti teisingumo dėl jų finansinės padėties ėmiausi nemokamų teisinių konsultacijų. Besiplečiantis ratas pažįstamų atvedė mane į įvairias Asociacijas, kurioms trūko aktyvių ir organizuotų žmonių organizacijų veiklos vystymui, augimui. Taip tapau Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) nare, padėjau įsikurti Vadybos studentų asociacijai (VASA), Lietuvos policijos remėjų asociacijai (LPRA), su antikorupcinės politikos bendraminčiais įkūrėme Nacionalinę antikorupcijos asociaciją (NACA), visuomeninkai pakvietė dalyvauti Asociacijos Lietuvos visuomenės taryba veikloje. Visose organizacijose buvau pasiūlyta į valdybos narius, daug kur atsisakiau, o šiuo metu jau ir sustabdžiau kai kuriose organizacijose savo narystę. Visuomeninė veikla man padeda susipažinti su Lietuvos gyvenimo realija ir politine ideologija, skatina domėtis teise, politika ir jų kaita, pažinti įvairias sub-grupes, padėti kurti teisingesnę, teisiškai apgintą visuomenę.

Paslaugų įkainiai

Paslaugų kainą sudaro:

Jūsų skuba

Darbo sudėtingumas

Todėl kartu tarkimės dėl darbo atlikimo strategijos ir jo išpildymo!
O taip pat ir lankstaus apmokėjimo.

Kava su Nendre

Esu tuo kuo noriu būti! O tu?

Mano profesinė patirtis ir visuomeninė veikla suteikė įvairios patirties, o taip pat įvairiai vertinamo mano populiarumo, sukūrė begalę mitų apie mane, o žiniasklaidos priemonės susikūrė savotišką jų matomumo ir pasipelnymo šaltinį iš jų paties sukurtos mitologijos. Vienintelį žinau – kad niekam nepakenkiau, o ir gyvenu kaip žmonės sako „visais plaučiais“. Jei tau įdomi mano darbo patirtis, nori užduoti profesinių ir gyvenimiškų klausimų – susitikime pokalbiui „prie kavos“:

1 – parašykite žinutę ir užduokite klausimą;
2 – rezervuokite susitikimo laiką iš anksto, sulaukite patvirtinimo;
3 – apmokėkite depozitą*:

Pokalbis Vilniuje Pokalbis su audio įrašu Pokalbis su video įrašu Profesinis tematinis pokalbis
1 fizinis asmuo 50 Eur / 1 val. 150 Eur / 1 val. 200 Eur / 1 val. nuo 250 Eur (derinti atskirai)
Juridinis asmuo 250  Eur / 1 val. 350 Eur / 1 val. 450 Eur / 1 val. nuo 500 Eur (derinti atskirai)

*Jūsų sumokėti pinigai bus skirti žmonių teisių gynimui, o jei suteiksite leidimą – jūsų pavardė papildys mecenatų, ginančių žmonių teises, sąrašą. Mokėdami nurodykite paskirtį „KAVA”.

PASTABA. Pašnekovai turi laikytis bendrų etikos/elgesio taisyklių. Pokalbis gali būti nutrauktas esant replikoms, įžeidinėjimams. Mokestis negrąžinamas.

Konsultacijos laiko rezervavimas

Rezervuokite susitikimo laiką ir aptarkite savo teisinius klausimus prie kavos puodelio

Kontaktai

Telefono numeris

+370 648 46585

El. paštas

info@nendrecerniauskiene.lt

Atsiskaitomoji sąskaita

LT08 7290 0001 3870 2604
AB „Citadele“ bankas

Socialiniai tinklai

Svetainės QR kodas

qr

Parašykite žinutę arba užduokite klausimą:

Vardas:
Field is required!
Field is required!
El. pašto adresas:
Field is required!
Field is required!
Pavardė:
Field is required!
Field is required!
Telefono nr.:
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Jūsų žinutė:
Field is required!
Field is required!