Ši aktyvi teisininkė atkreipė mano dėmesį savo profesionaliais teisingais pasisakymais spaudos konferencijose, kuriose susitikome ir diskutavome ne kartą apie visuomenei aktualius klausimus. Ji visuomet išsako argumentuotą nuomonę nebūtinai patogią valdžiai. Nendrė neabejinga valstybės likimui.

Signataras prof.dr. Bronislovas Genzelis

Nendrė Černiauskienė, ne nendrė paprastoji (Phagmita australis) auganti Lietuvoje, Nendrė Černiauskienė, tai veiklos, minties ir kovos žmogus.
Šiose srityse jai talkina reikiamas išsilavinimas, apgintas mokslinis laipsnis ir moteriška prigimtis apdovanojusi ją išskirtine išvaizda. Kitus ji sušildo savo šypsena, dėmesiu, o jeigu reikia ir pagalba.
Dėkoju Nendrei už bendradarbiavimą visuomeninėje veikloje.

Janina DovydaitienėVisuomenininkė

„Tai be galo aukštos kultūros, principinga asmenybė. Gerai išmananti korupcijos problemas“

Dr. Kęstutis ZaborskasN. Černiauskienės ilgametis vadovas, Socialinių mokslų vadybos daktaras, docentas

„Patvirtinu, kad Nendrė Černiauskienė dirbdama UAB “Corporate Securitus” taikė turimas žinias ir turi: praktinės patirties strateginio ar procesų valdymo srityse; patirties taikant kokybės vadybos modelius bei įrankius – dalyvavo kuriant ir diegiant UAB ISO 9001 standartą 2015 m., taip pat taikė standartą UAB veikloje; patirties projektų rengimo ir valdymo srityje; patirties viešųjų pirkimų srityje; patirties organizuojant renginius; mokymų programų rengimo, dėstymo patirties.“

Ernestas LipnickasUAB “Corporate Securitus” direktorius

„Patvirtiname, kad Kauno Centro poliklinikoje vyko korupcijos prevencijos mokymai – seminaras „Kas naujo korupcijos prevencijoje?“ Mokymų metu taikytos interaktyvios priemonės, buvo pateikti praktiniai pavyzdžiai, analizuotos praktinės situacijos.“

Danutė PavilionienėKauno Centro poliklinikos direktorė

„Patvirtiname, kad 2016 m. gruodžio 12 d. lektore dr. Nendre Černiauskiene vedė mokymus UAB „ARIRIL” organizuotuose mokymuose „Korupcijos rizikos analizes atlikimo praktika” laimėto pagal Nacionalines žemės tarnybos prie Žemes ūkio ministerijos paskelbtą viešą konkursą dėl valstybes tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo paslaugų pirkimo pagal 2016 m. spalio 28 d. mažos vertės pirkimo sąlygas. Dalyvių atsiliepimai po mokymų labai geri.“

Inga DelebienėUAB „ARIRIL" direktorė